SPEEXX : โปรแกรมเรียนภาษา

SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนิสิต บุคลากรและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งออกแบบโดย digital publishing ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย

สมัครเรียน – ลงโปรแกรม :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น  503  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ [email protected]

วันจันทร์-วันศุกร์

 • ห้องปฏิบัติการบริการตอบคำถาม ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ [email protected]

วันเสาร์-วันอาทิตย์

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ [email protected]

เคล็ดลับการเรียนด้วยตัวเอง


ตั้งเป้าหมายในการเรียน

 • การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู็เรียนมากขึ้นกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
 • พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
 • ลำดับความสำคัญ
 • เอาชนะการต่อต้านและความขี้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
 • ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน ดังเช่นในโลกธุรกิจ

จัดการกับเวลาเรียน

 • บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถึงงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
 • บรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
 • เริ่มเรียนจากระยะสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
 • เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน

 • ทบทวนเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
 • ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
 • จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย
 • เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง
 • ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้

 • ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
 • แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อร่วมงาน

ลดสิ่งที่จะมารบกวนระหว่างการเรียน

 • วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อร่วมงานบริเวณนั้น)
 • สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยรบกวนข้างต้น

 

คู่มือการใช้งาน

 • การใช้งานโปรแกรม   คลิก
 • การปรับไมโครโฟน   คลิก
 • การดูเวลาการเข้าเรียนแต่ละบทเรียน คลิก
 • การแก้ไขปัญหาการใช้งาน CLT ของ มทร.ธัญบุรี คลิก
 • การตั้งค่า Computer name ให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษ  คลิก
 • การตั้งค่า User ที่ใช้เครื่อให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษ คลิก
 • VDO แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น คลิก