รายชื่อเข้าอบรมโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรม ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ Headphone และติดตั้ง Flash, Java ให้เรียบร้อย โดยดูคู่มือการติดตั้งที่ลิงค์นี้ http://speexx.co.th/speexx/